Ansökan om att arrangera program avseende hållbar statsförvaltning, Swedish Institute Summer Academy for Young Professionals (SAYP) 2020

Arbetar ditt lärosäte, myndighet eller organisation med frågor som berör modern, hållbar statsförvaltning? Ansök om stöd för att medverka i genomförandet av SAYP 2020 och få möjligheten att utöka era kunskaper och nätverk inom Östersjöregionen och länder inom EU:s Östliga partnerskap eller på Västra Balkan.
Den övergripande tematiken i SAYP är hållbar modern statsförvaltning. Sökande aktör ska formulera en underliggande inriktning för den tematiska modul som föreslås, utifrån egen expertis/forskning. Koncept vars inriktning faller inom något av följande områden har emellertid prioritet:
 
•    E-förvaltning
•    Flernivåstyre och regional tillväxtpolitik
•    Inkluderande samhällen och mänskliga rättigheter
•    Innovationssystem (innovationspolitik och offentliga stödsystem för innovation)
•    Miljöpolitik och förvaltning
•    Jämställdhet, t ex med fokus på jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming)
 
Nu kan du och ditt lärosäte, antingen via samfinansiering med extern part eller enskilt, söka finansiellt stöd för anordnande av utbildningsprogram inom Hållbar statsförvaltning. 
För mer detaljerad information samt tillgång till ansökningsformulär etc., klicka på denna länk: https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/si-sayp-arrangera/ 
 
Sista dag för ansökan är den 9:e december.
 
Vid frågor, kontakta gärna Aleksandra Adrich, (aleksandra.adrich@si.se) Handläggare, Enheten för utvecklingsprogram