Förhandsinformation rörande Kunskapsluckor 2020

Under 2020 kommer Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond att dela ut extra anslag. Anslagen som kan beviljas är upp till 1 miljon kr per år under max 5 år. Totalt kommer Forskningsfonden att utlysa maximalt 10 miljoner under 5 årsperioden för dessa projekt. Därmed ska ansökningar stå i relation till storleken på anslagen. Ansökningar från alla vetenskapsområden är välkomna förutsatt att projektet baseras på de framtagna kunskapsluckorna i projektet Kunskapsluckor gällande barn med matallergi. Läs mer om projektet på https://astmaoallergiforbundet.se/forskning/kunskapsluckor/ Kriterier för sökande

  • Huvudsökande för projektet måste vara disputerad.
  • Samma forskare kan inte vara huvudman för fler än en ansökan till Kunskapsluckor.
  • Samma forskargrupp kan inte få stöd för flera snarlika projekt.
  • Godkänd etikansökan måste vara inskickad senast 6 månader efter beviljat anslag.

För mer info kontakta Jonas Binnmyr, Fondsekreterare