Under rådande omständigheter och på begäran har Astma- och Allergiförbundets forskningsfond tagit beslutet att skjuta fram projektet Kunskapsluckor 2020. Det innebär att forskningsfonden även har beslutat att förlänga ansökningsperioden för Kunskapsluckor 2020. 

Den vetenskapliga bedömningskommitténs arbete är även den framflyttad med planerad start i augusti då många av deltagarna är knutna till vården och inte har möjlighet att ta sig an granskning av ansökningar i detta Corona-läge.

Vi hoppas att arbetet kommer att kunna påbörjas enligt ny planering och att beviljade anslag senast presenteras på vår stora Toleranskonferens som flyttats fram. Nytt datum är ej ännu satt. Vi återkommer så snart det har beslutats.
Kunskapsluckor 2020 kommer därmed inte att kunna påbörjas förrän 2021.

Om ni har några frågor kring detta vänligen kontakta Ulrika Lindblom ulrika.lindblom@astmaoallergiforbundet.se