Projekt som accelererar utvecklingen mot ett hållbart energisystem genom ny kunskap och nya digitala lösningar kan få stöd

Projekten ska fokusera på en eller flera av följande utmaningar:

  • Möjligheter som artificiell intelligens kan skapa för energi- och klimatomställningen.

  • Dataplattformars tillämpning och betydelse för att bidra till att uppnå ett hållbart energisystem.

  • Cybersäkerhet och integritet i ett uppkopplat digitalt energisystem.

  • Samverkan mellan uppkopplade produkter och intressenter för effektivare energianvändning.

  • Digital transformation av energimarknader

 

Sista ansökningsdag 15 januari 2020

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens hemsida