Dessa stöder miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Behöriga att söka är forskare anställda eller anknutna till svenska universitet eller högskolor. Anslag är värda upp till SEK 500,000 och omfattar ett år.

Läs mer på fondens webbsida