Stiftelsen stöder främst för Sverige betydelsefull forskning inom naturvetenskap - även innefattande skogs- och lantbruksvetenskap - samt dessa vetenskapers tekniska tillämpningar. Medicinsk vetenskap faller utanför Stiftelsens område. 

Anslag kan ges till enskild, disputerad forskare, eller institutionellt drivet projekt, som tvåårigt post doc-stipendium och/eller driftmedel inklusive mindre apparatur. Lönekostnader kan endast täckas i begränsad omfattning, dock ej där stödet skulle få verkan motsvarande statligt utbildningsbidrag, doktorandstipendium eller doktorandtjänst. 

Sista ansökningsdatum: 18 maj 2020 (i mitten av maj varje år)
Mer information: http://www.carltryggersstiftelse.se