För att främja forskning inom området utlyser CGHRM planeringsbidrag. Detta i syfte att förbättra forskares förutsättningar att skriva välutvecklade ansökningar till forskningsråden. Utlysningen vänder sig till forskare vid högskolor och universitet i Sverige och avser maximalt fyra planeringsbidrag för utformning av forskningsansökningar inom ämnesområdet global HRM.

Vi välkomnar ansökningar som har ett tydligt empiriskt fokus som speglar HR-arbetets utmaningar i en global kontext, oavsett vetenskaplig disciplin och teoretisk inriktning. Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen, medsökande ska ha avlagt doktorsexamen eller vara antagen till forskarutbildning. Bidraget är ett engångsbelopp motsvarande cirka en månads arbetsinsats per projekt (90 000 kr) och avser att täcka lönekostnader. Bidraget utbetalas i form av ett anslag till institutionen eller motsvarande.

All information om utlysningen, ansökningsförfarandet och mallar med mera finns på centrets hemsida, www.cghrm.gu.se.

Ansökan om planeringsbidrag skickas via e-post senast 1 juni 2018 till cghrm@gu.se.