Forskningsbidrag finns nu att söka från Centrum för idrottsforskning (CIF) för 2020. Total summa att fördela inför 2020 är cirka 21 miljoner kronor.

  • Utlysning av projektbidrag
  • Utlysning av lönemedel till postdok inklusive ett basanslag
  • Utlysning av bidrag till organisation, samverkan och nätverkande

Ansökan görs digitalt via CIF:s digitala ansökningssystem.
Regler och anvisningar för hur ansökan skall utformas finns här.

 

Skicka in ansökan elektroniskt via ansökningssystemet senast måndagen den 16 september 2019 kl. 17.00 (svensk tid). Ansökan signeras digitalt med BankID och det ska göras innan ansökningssystemet stängs.