Här nedan har vi på avdelningen för forsknings- och samverkansstöd sammanställt nya deadlines och annan corona-relaterad information från universitetets viktigaste forskningsfinansiärer. Sidan uppdateras kontinuerligt.

För övriga finansiärer hänvisar vi till utlysningarna på denna sida och till respektive finansiärs hemsida. Här kan ni också laddda ner en pdf-fil med en sammanställning av internationella finansieringsmöjligheter för coronarelaterad forskning. 

COVID international information (265 Kb)

Vetenskapsrådet

Regeringen vill ge extra stöd till forskning och innovation som kan bidra till att stoppa utbredningen av det nya coronaviruset och stärka samhällets motståndskraft och beredskap. Vetenskapsrådet får nu i uppdrag att förbereda att fördela 100 miljoner till snabba forskningsinsatser för att möta det nya coronaviruset.

Klicka här för att se hela releasen. 

VR kan bevilja förlängning av dispositionstiden för forskningsprojekt som riskerar att fördröjas på grund av covid-19.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida

Du som har bidrag från Vetenskapsrådet har nu möjlighet att under en kortare tidsperiod använda delar av dina medel till forskning som relaterar till sars-CoV-2 och covid-19. Läs mer här

Wallenbergstiftelserna

På grund av covid-19 kommer Wallenbergstiftelserna bevilja förlängning av dispositionstid för beviljade anslag som riskerar att fördröjas på grund av covid-19. Detta söks i särskild ordning och kommer att bedömas individuellt för varje anslag.

KAW:s postdoktorala stipendieprogram med vistelse vid MIT, Broad Institute, Stanford resp. Nanyang Technological University in Singapore (som skulle haft deadline den 15 november) skjuts upp p.g.a. Covid-19.

Läs mer här eller hos respektive stiftelse.

EU – Horizon 2020

Deadlines för många utlysningar inom EU:s ramprogram Horizon 2020 är uppskjutna. En sammanfattning över alla utlysningar med uppskjutna deadlines finns presenterad i Funding & Tenders Portal. Där finns även en FAQ angående Corona.

For information on research & innovation in the context of the COVID-19 outbreak, please visit the European Research Area (ERA) Corona Platform.

COST öppna utlysning skjuts fram 6 månadet till 29 oktober 2020. COST har skapat en webbsida där du kan läsa mer om detta.

Formas

Formas följer noga utvecklingen av covid-19 och anpassar verksamheten kring de rådande omständigheterna. Formas ambition är att de utlysningar som har finansiering från och med 2020 ska genomföras som planerat. Datumet för beslut, den 18 november, står fast.

Läs mer om Formas hantering av covid-19 (bl.a. om förändrade förutsättningar för pågående projekt och om en kommande akututlysning) på Formas hemsida

Sida

Sidas aktuella ansökningar och dess ansökningsomgångar hittar du här. För mer information och riktlinjer om ansökningsförfarandet, se specifik utlysning.

Forte

Ambitionen när det gäller kommande utlysningar att de ska genomföras som planerat – dock har utlysningen inom Joint Programming-initiativet More Years, Better Lives (JPI MYBL) som var planerad att öppna i början av april skjutits upp. 

Pågående projekt förväntas genomföras inom angiven tidsram och förfrågningar om förlängning av dispositionstid görs i Prisma enligt ordinarie rutiner. Detta bör du dock göra  först när omfattningen av fördröjningen är känd. 

Mer detaljerad information om hur olika delar av Fortes verksamhet påverkas av pandemin hittar du här: https://forte.se/nyhet/sa-paverkas-fortes-verksamhet-av-pandemin/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

SSF

Ingen utlysning som berörs just nu. Läs mer om SSF och covid-19 här

Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsens aktuella utlysningar tycks inte påverkas av covid-19 just nu. Läs mer här

Vinnova

Vinnova gör en ny satsning på innovationer i spåren av coronakrisen. Erbjudandet vänder sig till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid. De nya lösningarna ska kunna användas inom sex till tolv månader och fokusera på omställning av verksamheter och produktion. Läs mer här

Vinnovas ambition är att utlysningar och beslut om vilka forsknings- och innovationsprojekt man finansierar ska fortlöpa som vanligt. Har du frågor om ett specifikt erbjudande, kontakta utlysningsansvarig i respektive utlysning. Läs mer här

Mistra

Ingen aktuell utlysning. Läs mer här

Region Stockholm

Ingen aktuell utlysning. Läs mer här

Energimyndigheten

Verksamheten med utlysningar och beslut om finansiering av forsknings- och innovationsprojekt fortlöper som vanligt. Förseningar i projekt, redovisningar med mera hanteras enligt våra ordinarie rutiner för ändringar i projekt eller förlängning av projekttiden. Läs mer här

Science|Business Database: Coronavirus Funding Opportunities 

As a service to the global R&D community, Science|Business has compiled this database of funding opportunities. The database will be updated daily. 
Users are encouraged to contribute funding calls that could be incorporated into the database. Please email all suggestions to info@sciencebusiness.net. For rapid news about COVID-19, see the Science|Business live blog.
LÄNK: https://sciencebusiness.net/sciencebusiness-database-coronavirus-funding-opportunities

Hjärt-Lungfonden

Forskare som redan har stöd från Hjärt-Lungfonden kommer att ha möjlighet att styra om sin forskning mot covid-19. 

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

AFA försäkring

Inom ramen för AFA Försäkrings forskningsområden inom arbetsmiljö och hälsa välkomnar vi FoU-projekt som vill undersöka hur den pågående smittspridningen av Covid-19 påverkar arbetslivet, arbetsmiljö och hälsa, arbetsmiljöarbete samt förutsättningar för ledarskap. Syftet är att främja forskning som ser till konsekvenserna för arbetslivet ur flera perspektiv, så att lärdomar kan dras för såväl framtida kriser som i en kommande vardag. Vi tar emot ansökningar från och med den 8 april till och med den 1 oktober 2020 via FoU-portalen. Du kan söka anslag för FoU-projekt upp till tre år. Beslut kommer att fattas löpande och redan under ansökningstiden, men ej under perioden 1 juli till 31 augusti. Läs mer och ansök här