För år 2020 kommer 3,2 miljoner kronor att delas ut för forskning inom medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi. För 2020 gäller att Stiftelsen dessutom delar ut ett särskilt anslag med anledning av Stiftelsens 100-års jubileum. Detta anslag – jubileumsanslaget – är på 1 miljon kronor och kan sökas av en enskild forskare eller en grupp forskare. Att projektet, som gärna får vara tvärvetenskapligt, syftar till att undersöka kostens betydelse för prevention och/eller behandling av ohälsa eller sjukdom är ett absolut krav för jubileumsanslaget.

Numera kan projekt också rekommenderas för fleråriga bidrag. Även tidigare års pristagare är välkomna med nya ansökningar. Mer information finns att läsa på vår hemsida. Där finner ni även blankett och ansökningsformulär.