Utlysning 8 inom Batterifondsprogrammet (50 miljoner kronor)

Sista ansökningsdag 3 februari 2021

Mer information

Vill du utveckla framtidens hållbara vattenkraft? (20 miljoner kronor)

Sista ansökningsdag 4 mars 2021

Mer information

Var med i forskning som bidrar till att accelerera omställningen till ett transporteffektivt samhälle (45 miljoner)

Sista ansökningsdag 16 mars 2021

Mer information

Bidra till framtidens smarta elnät via samarbetsprojekt med Indien (25 miljoner kronor)

Sista ansökningsdag 20 maj 2021

Mer information

Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem (650 miljoner kronor)

Sista ansökningsdag 31 maj 2021

Mer information