Projekten som samlar flera doktorandarbeten från olika discipliner kan få stöd

I den här utlysningen vill vi nå seniora forskare som vill ta fram ny kunskap om de komplexa samspelen och samtidigt bidra till kompetensförsöjning inom energsystemområdet.

Projektansökan ska utgöras av två till tre doktorandtjänster för fyra års studier. Projekten ska bestå av doktorander med hemvist inom

  • samhällsvetenskapliga/ humanistiska forskningsdiscipliner och

  • naturvetenskapliga/tekniska forskningsområden.

Även forskare och doktorander med tvärvetenskaplig hemvist kan delta genom att samverka med forskare och doktorander från en kompletterande miljö. Dessutom ska deltagande handledare och doktorander ha sin hemvist på olika lärosäten. Forskarskolans gemensamma kurser och aktiviteter koordineras av Samverkansforum.

Vem kan söka?

  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska, tvärvetenskapliga och naturvetenskapliga discipliner

  • forskningsinstitut (kan söka endast i samverkan med lärosäten med examinationsrätt)

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i juni 2020. Projektet kan starta tidigast i juni 2020.

Observera att tidplanen kan komma att ändras. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten och under ”Läs detta innan du söker”.

Sista ansökningsdag 4 februari 2020

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens hemsida