Forskning med samhällsvetenskapliga, humanistiska eller tvärvetenskapliga perspektiv på utmaningarna inom energisystemen kan ansöka om stöd i utlysningen, som totalt omfattar 80 miljoner kronor.

Forskningsprojekten kan till exempel handla om aktörer inom näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle såväl som enskilda människor och deras val, beslut och handlande som har med energi- och klimatfrågor att göra. Andra tänkbara frågeställningar kan innefatta samspelslösningar och motsättningar mellan aktörer, teknik och institutioner inom energi- och innovationssystemen. Forskningsprojekten kan även behandla energi- och klimatpolitiska aktörer och frågor som kan bidra till Parisavtalets genomförande. Frågor som rör energi- och klimatfrågornas koppling till geopolitik och trygg energiförsörjning samt internationalisering och konkurrenskraft ingår i detta.

 

Energimyndigheten välkomnar dessutom forskning med ett jämställdhets- och rättviseperspektiv på energi- och klimatfrågorna.

 

Mer information om programmet samt utfallet av den första utlysningen finns här.