Projekt som bidrar till att utveckla, testa och anpassa innovativa och hållbara systemlösningar för lagring av energi kan få bidrag

Exempel på utmanings/ och lösningsområden) som kan identifieras för svenska deltagare (men ej begränsas till) är:

  • Energilagersystem i elnätet som bidrar till lokal och regional balansering av förnybar energiproduktion på kort sikt (timmar till dagar), medellång sikt (veckor, månader) och längre sikt (säsong till år).
  • Lagring av förnybar energi i industrin som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till mer resurseffektiva produktionsprocesser.
  • Lagring av energi som bidrar med systemtjänster för elnätet.
  • Lagring av förnybar energi inom transportsektorn som understödjer laddinfrastruktur och påskyndar utvecklingen av elektromobilitet i transportsystemet och/eller främjar effektiv integration mellan el- och transportsystem.
  • Integration av termisk lagring i enskilda byggnader eller fjärrvärmesystem som ett medel för att absorbera överskott av förnybar el på nätet för säsongsförvaring av energi i stor skala.
  • Material- och systemteknisk forskning för att lösa viktiga teknikkostnader,prestandautmaningar och hållbarhetsfrågor för kända och nya lagringsteknologier. I synnerhet bör förslagen syfta till ny lagringsteknologi med en betydande minskning av kapitalkostnaderna, ökning av systemeffektiviteten och förlängning av livscykeln inklusive aspekter om ekologisk hållbarhet och affärsmodeller utifrån ett cirkularitetsperspektiv.
  • Validering av säkerhet, tillförlitlighet och prestanda med fokus på ekologisk hållbarhet, teknisk hållbarhet och konkurrenskraftiga livscykelprocesser.
  • Innovativa lagringssystem av typen 'First of a Kind'.

Sista ansökningsdag 22 januari 2020

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens hemsida