Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Rent klinisk/medicinsk forskning stöds ej av Stiftelsen.

Stiftelsen önskar stödja framtidsinriktad forskning av välmeriterade forskare och forskningsgrupper. Vi välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar att utveckla nya forskningsteman. Anslag utdelas normalt ej till odisputerade forskare. Storleken på de beviljade anslagen ligger normalt mellan 50.000-400.000 kr.

 

Läs mer