Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Rent klinisk/medicinsk forskning stöds ej av Stiftelsen.

Anslag för humanistisk forskning utdelas efter särskild ansökan till i första hand disputerade forskare eller forskargrupper knutna till discipliner inom humaniora vid Lunds universitet.

Stiftelsen önskar stödja framtidsinriktad forskning av välmeriterade forskare och forskningsgrupper. Vi välkomnar speciellt ansökningar från yngre post-doc forskare som önskar att utveckla nya forskningsteman. Anslag utdelas normalt ej till odisputerade forskare. Storleken på de beviljade anslagen ligger normalt mellan 50.000 och 400.000 kr. 

Käs mer om stiftelsen och ansökningsprocessen på https://www.epss.se/