Stockholms universitet har utlyst ett särskilt stöd för samarbete med University of Tokyo. Det strategiska partnerskapet mellan de två universiteten är inriktat på forskningssamarbete, student- och personalutbyte samt fakultetsutveckling.

Sista ansökningsdatum för denna extra, fjärde utlysning är 27 november 2019.