Försäkringskassan utlyser forskningsmedel för projekt om socialförsäkringen och Försäkringskassans verksamhet.

Syftet med utlysningen är att utveckla kunskapen om socialförsäkringen och dess funktion för individ och samhälle. Ett ytterligare syfte är att stödja implementering av forskningsbaserade insatser inom socialförsäkringsområdet. Vi ser gärna ansökningar med ett uttalat mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt med tvärvetenskaplig ansats. Projektbidrag kan sökas för 1-3 år.

Exempel på forskningsområden som Försäkringskassan har intresse av att få belysta i årets utlysning är:

  • Socialförsäkringens administration och roll i välfärdssystemet, exempelvis Försäkringskassans organisation, styrning samt handläggningens villkor
  • Försäkringskassans samverkan med myndigheter och andra aktörer (exempelvis Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, företagshälsovård, socialtjänsten och arbetsgivare)
  • Förtroendet för socialförsäkringssystemet och dess administration
  • Hur psykisk ohälsa och samsjuklighet påverkar sjukfrånvaro och deltagande i arbetslivet, samt hur risken för långvarig frånvaro från arbetsmarknaden kan begränsas
  • Hur olika typer av funktionsnedsättningar påverkar sjukfrånvaro och deltagande i arbetslivet
  • Jämlikt och ojämlikt nyttjande av olika socialförsäkringsförmåner, exempelvis ekonomiskt stöd till barn och familjer
  • Välfärdssystemets kontrollfunktioner och felaktigt nyttjande av socialförsäkringen

Läs mer på Försäkringkassans hemsida eller kontakta kontaktpersonerna: Johan Sandberg, johan.s.sandberg@forsakringskassan.se och Malin Junestav, malin.junestav@forsakringskassan.se 

Sista ansökningsdag: 29 februari 2020, kl. 16.00.