Anslag ges främst till forsknings- eller utbildningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Tillämpningsinriktad forskning prioriteras. Anslag kan utgå till klart identifierbara ändamål med inriktning på utsatta barns situation. Stiftelsen stödjer inte ren grundforskning.

 

Fullständig ansökan ska senast den 6/4 skickas per e-post till Gunilla Allstig Lamos

 

Ansökningarna granskas på områdesnivå och för de ansökningar som får gå vidare signerar rektor ett stödbrev. Forskningsstöd tillser att de sökande får stödbrevet i god tid före stiftelsens sista ansökningsdag som är den 28/4

 

Se regler för anslag.

Ansökningsformulär

Se även stiftelsens hemsida.

 

OBS! Medel för forskning rörande barn och ungdom kan även sökas en gång till under året. Sista ansökningsdag är då 28 oktober. Forskare som avser skicka in en ansökan vid detta tillfälle uppmanas att kontakta Forskningsstöd senast den 15 september för anvisningar kring den interna processen.