Folkhälsomyndigheten har nu öppnat två intresseanmälningar om uppdragsforskning samt en utlysning av projektbidrag.

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att arbeta för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området i Sverige. Uppdragsforskningen och projektbidragen utgör en del i arbetet med att generera ny kunskap.

 

Folkhälsomyndigheten avser att initiera uppdragsforskning inom området hälsofrämjande och förebyggande alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) med skolan som arena.

Specifikt önskar Folkhälsomyndigheten ta fram ett kunskapsunderlag och låta utvärdera framgångsrika och hållbara faktorer vid implementering av ANDT-förebyggande arbete med grundskolan som arena. Syftet är att få kunskap kring vilka processer och faktorer som främjar en lyckosam och beständig implementering av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 20 juni 2018.

Mer information om intresseanmälan och hur ni kan ansöka hittar ni här.

 

Folkhälsomyndigheten avser att initiera uppdragsforskning inom området alkohol- och tobaksförebyggande arbete med lokalsamhället som arena.

Specifikt önskar Folkhälsomyndigheten utvärdera tillsynsmetoden kontrollköp, en metod som innebär att kommunen har möjlighet att kontrollera att den som säljer folköl och tobaksvaror förvissar sig om att kunden fyllt 18 år. Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 20 juni 2018.

Mer information om intresseanmälan och hur ni kan ansöka hittar ni här.

 

Folkhälsomyndigheten fördelar projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.

Projektbidrag kan sökas av ideella, statliga och kommunala organisationer inom två olika projektkategorier: förberedande- eller utvecklande/tillämpande projekt. Alla projekt inom kategori utveckla/tillämpa ska utvärderas vetenskapligt i syfte att påvisa eventuell effekt. Därför ska alla våra projekt drivas i samverkan mellan praktisk verksamhet och forskningsaktörer inom universitet, högskola eller FoU-enhet.

 

För att inspirera till ett kunskapsbaserat ANDT-förebyggande arbete tror vi att metoder och arbetssätt måste upplevas som både användbara och meningsfulla av de som är tänkta att använda dem och det hoppas vi att en praktiknära forskning kan bidra med. Sista ansökningsdag är 17 september 2018.

Mer information om kriterierna och hur ni kan ansöka om medel hittar ni här.