Formas årliga öppna utlysning 2018, för ansökningar inom rådets tre ansvarsområden (miljö, areella näringar och samhällsbyggande) öppnar den 1 mars.

Den årliga öppna utlysningen är indelad i tre delutlysningar:

  • Forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare
  • Mobilitetsstöd

De senare två delutlysningarna är riktade till och kan endast sökas av forskare tidigt i karriären. Syftet med mobilitetsstödet är att uppmuntra forskare som nyligen har avlagt doktorsexamen att stärka sin kompetens och bygga nätverk genom att vistas och arbeta i nya forskningsmiljöer. 

Läs mer om utlysningen på Formas webb