Denna utlysning syftar till att skapa forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Forskningen ska ge nya perspektiv på de globala hållbarhetsmålen genom att antingen belysa viktiga synergier eller konflikter mellan olika mål eller genom att tillämpa humanistiska eller samhällsvetenskapliga perspektiv som hållbarhetsområdet kan berikas av. I denna utlysning vill Formas uppmuntra forskare till att både ta sig an betydande vetenskapliga utmaningar och agera för att forskningsresultaten kommer till användning för att direkt eller indirekt vägleda samhället mot att förverkliga de globala hållbarhetsmålen.

Sista ansökningsdag 6 februari 2020

Läs mer på Formas hemsida