Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas emissions of animal production systems

ERA-Nett SusAN, FACCE ERA-GAS och ICT-AGRI 2 har tillsammans öppnat en utlysning om utmaningarna med att begränsa växthusgaserna från animalieproduktion.

Den agrara sektorn och animalieproduktionen står inför stora utmaningar med att möta det växande behovet av högkvalitativt protein samtidigt som växthusgaserna ska minska i enlighet med Parisöverenkommelsen 2015.

Övergången mot bättre hållbarhet kommer kräva mer kunskap inom de tre pelarna av hållbarhet ekonomi, social och miljö. Denna utlysning har fokus på innovativ djurhållning, nya tekniker, lösningar och system inkluderat ICT, beslutsunderlag, robotiks och dataanalys.

 

Läs mer