Formas söker projekt inom området hållbar turism- och besöksnäring.
Totalt kommer upp till 60 miljoner kronor att delas ut.

– Turism och besöksnäringen är viktigt i många aspekter av en hållbar utveckling av samhället. Trots det är forskningen om hållbar utveckling av branschen begränsad och fragmenterad. Nu satsar vi för att ge området förutsättningar för strategiska och innovativa lösningar för att öka branschens positiva utveckling, säger Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef Areella näringar, Formas.

Forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan söka finansiering för fyraåriga forskningsprojekt inom området hållbar turism- och besöksnäring. Forskare från alla discipliner välkomnas att utforma större forskningsprojekt som belyser aktuella frågeställningar inom hållbar turism och besöksnäring. Forskningsprojekten bör vara tvärvetenskapligt sammansatta och förväntas bidra till att forskningen inom området blir mer sammanhållen, strategisk, innovativ och därmed användbar för olika samhällsaktörer.

Vem kan söka: Huvudsökande och medsökande forskare ska ha avlagd doktorsexamen. Bidrag får förvaltas av ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Hur mycket: Upp till 2-5 miljoner kronor per år.
Projektets längd: Upp till 4 år.
Sista ansökningsdatum: Preliminärt den 21 augusti 2018.
Beslutsdatum: Preliminärt den 14 november 2018.

Mer information och ansökan
All information om utlysningen och länk till ansökningssystemet Prisma finns
på Formas hemsida här.