Syftet är att stärka kunskapen och medvetenheten om forskningsetiska frågor genom att satsningen ger upphov till såväl empiriska resultat som begreppsutveckling av hög vetenskaplig kvalitet. De sökande ges frihet att själva formulera forskningsuppgiften.

Såväl enskilda forskare som mindre forskargrupper med svensk anknytning är välkomna att söka. Samtliga forskare ska ha avlagt doktorsexamen. Projekten kan pågå mellan ett och tre år. Ansökningsbeloppet för ett projekt i sin helhet kan uppgå till mellan en och åtta miljoner kronor.
Utlysningen kan med fördel sökas av forskare verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap men är öppen för alla vetenskapsområden.

Ansökan sker via RJ:s ansökningssystem på rj.se

Utlysningen öppnar den 14 april 2020.

Beslut fattas den 26 november 2020 och beviljade projekt påbörjas 2021.

Mer detaljerad information kommer att finnas tillgänglig när utlysningen öppnar. Allmänna frågor kan ställas till: fredrik.persson-lahusen@rj.se

Mer information om utlysningen: https://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/kommande-utlysning-forskning-om-forskningsetik/