Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland har till syfte att främja vetenskapliga forskningsprojekt om natur, miljö och urbefolkning i Lappland. Läs mer i den bifogade utlysningstexten eller kontakta info@gustafssonsstiftelse.se