Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland har till syfte att främja vetenskapliga forskningsprojekt om natur, miljö och urbefolkning i Lappland.

Ansökningar om forskningsstöd inges till Stiftelsens kansli senast den 28 februari 2021 kl 12.00 på härför avsedd blankett som tillhandahålls av Stiftelsen.

Vidare utdelas ett särskilt arbetsstipendium om 100 000 kr avseende värdefulla insatser inom stiftelsens arbetsfält.

Närmare upplysningar inhämtas från stiftelsens kansli.

Göran Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland
Arsenalsgatan 2, 111 47 Stockholm
info@gustafssonsstiftelse.se, tel. 08-23 53 70