Syftet med Grants for Teaching Sabbaticals är att utveckla svensk högre utbildning. Genom att ge svenska forskare och lärare, vilka brinner för undervisningsfrågor, internationella erfarenheter relevanta för deras undervisningsroll, vill STINT bidra till förnyelse i undervisningen och nya nätverk.

Sökande ska vara disputerad och anställd av ett svenskt lärosäte. Sökande är själv ansvarig för att hitta lämplig värd vid utländskt lärosäte, och endast vistelser utanför EU/EFTA ingår i programmet. Vistelsen utomlands ska vara kontinuerlig och pågå mellan 2-5 månader. STINT medfinansierar ”teaching sabbaticals” för sökande inklusive medföljande familj upp till fem månader.

Mer information om programmet samt länk till ansökningsportalen