Anslag kan lämnas till all typ av forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar. Ansökningsbeloppet till stiftelsen ska utgöra minst 15 procent av den totala projektsumman.

Läs mer på stiftelsens webb