Dessa stöder klinisk och grundvetenskaplig forskning om hjärnan och övriga nervsystemet och sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet.

Behöriga att söka är disputerade forskare med anställning vid svenskt lärosäte. Minst hälften av arbetstiden under anslagstiden måste vara förlagd till Sverige.

Anslag uppgår till SEK 600,000 under ett år, med möjlighet till ett års förlängning. Särskilt stöd kan tilldelas från Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan för forskning om traumatisk hjärnskada och sådana skador i hjärna eller ryggmärg som kan uppkomma genom trafikskador.

Läs mer här