Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forksning inom arlitektur, byggnadsteknik, stadsplanering, boende och fastighetsförvaltning i första hand genom personliga stipendier till unga forskarstuderande verksamma vid tekniska högskolor och universitet i Sverige.

Nu utlyses nya stipendier till ansökan för 2020 enligt bifogad inbjudan/instruktion. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 10 februari 2020. Stiftelsen beräknas under 2020 utdela ca 10 stipendier i storleksordningen upp til ca 300 000 kr, som fördelas vid ett tillfälle - i mitten av april 2020.

För mer information gå in på siftelsens hemsida eller läs utlysningstexten i bifogad fil.