Projektet Research2Business tar fram 100-listan för att uppmärksamma aktuell forskning, och underlätta för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och affärsmöjligheter. Målet är att förstärka och öka samverkan mellan forskare på högskolor och universitet och företag för allas gemensamma nytta. 100-listan 2020 som publicerades i mars har varit en av de mest besökta sidorna på IVAs webb, och har gett stor uppmärksamhet till forskningsprojekten och de lärosäten som de representerar. 

Förenklad process för ansökan och urval

Till årets lista har vi förenklat processen för urval till listan genom att ta bort nominerings-steget och låta forskarna ansöka direkt via det digitala verktyget Award Force https://r2b.awardsplatform.com/.  

Vi har förtydligat ansökningsformuläret, och adderat information om exempelvis immaterialrätt.

Det är givetvis fortfarande möjligt att tipsa och nominera forskare och forskningsprojekt. För den som vill uppmuntra forskare att ansöka kommer det finnas ett Tips-formulär.

Årets tema 

Till IVAs 100-lista 2021 efterlystes forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus på en hållbar beredskap inför framtida kriser. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras och skapa ett värde för svenskt näringsliv och samhälle genom exempelvis industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan och därmed bidra till att öka samhällets resiliens.

Läs mer om temat, aktuella tillämpningsområden och konkreta exempel på vad forskningen kan adressera här

Forskaren som ansöker ska ha en drivkraft att vilja utveckla sin forskning genom exempelvis affärsutveckling, och kunna ge en fördjupad beskrivning av forskningen och målet med den. Hög vetenskaplig kvalitet är en grundförutsättning, liksom att forskningen har uppnått ett stadie där den går att presentera och synliggöra offentligt och kan omsättas i närtid. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledningen för Research2Business.