Stipendier och anslag delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden.J. Gust. Richert grundade 1897 Vattenbyggnadsbyrån som idag är en del av Sweco-koncernen.

Ansökan skall vara Stiftelsen J Gustaf Richerts stiftelse tillhanda senast
2020-03-31.

Information och ansökningsblankett finns på Sweco’s hemsida