Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Den svenska sektionen av stiftelsen utlyser anslag och stipendier för forskning och studier i Japan, för att främja utbytet mellan Japan och Sverige. 
•    Ämnen: forskning eller utbildning inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi, humaniora (inkl. japanska) och journalistik.
•    Behörig att söka: organisationer, institutioner och enskilda personer. Sökande skall ha fast anknytning till Sverige.
•    Vistelse i Japan: från 1 vecka till 1 år, mellan april 2020 - mars 2021.
•    Ansökan skickas: elektroniskt via https://sjsf.se/local-pages/sweden
•    Sista ansökningsdag: 1 mars.

Sweden-Japan Foundation

Stiftelsen utlyser stipendier för studier, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. 
•    Ämnen: studier inom teknik, naturvetenskap, ekonomi, juridik, medicin och handel.
•    Behöriga att söka: studenter och yngre forskare från samtliga universitet och högskolor i Sverige. Sökande skall ha fast anknytning till Sverige.
•    Vistelse i Japan: minst 3 månader, mellan april 2020 - mars 2021.
•    Ansökan skickas: elektroniskt via https://swedenjapan.se/sjf-scholarships/
•    Sista ansökningsdag: 1 mars.

Kontakt:
Marie Tsujita Stephenson
Information Secretary
Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
Sweden-Japan Foundation
08-611 6873
info@swedenjapan.se