Stiftelsen stöder endast forskningsprojekt som bedrivs vid svenska universitet, högskolor eller institut och avser lovande yngre forskare som avslutat sin postdoktorala utbildning.

För närvarande stöder Stiftelsen Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) samt de tre Beijerlaboratorierna vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Ansökningar till Stiftelsen bör ha anknytning till den verksamhet som bedrivs vid de tre ovanstående Beijerlaboratorierna och kommer att bedömas i samråd med dessa.

För ytterligare information, se Research Professional eller stiftelsens hemsida.