Nu öppnar KVA följande utlysningar av stipendier

Generell kungörelse för biologiska vetenskaper

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

Generell kungörelse för tekniska vetenskaper

Generell kungörelse för samhällsvetenskaper

Stiftelsen Torsten Amundsons fond

 

Läs mer om utlysningarna på KVA:s hemsida.