Kungliga Vetenskapsakademien inbjuder ansökningar om stipendier och anslag ur Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond.

Dessa stöder grundforskning inom och utom Sverige, inom matematik, astronomi, geovetenskaper, biovetenskaper med särskilt fokus på ekologi, samt polyartrit. Följande ämnesområden omfattas i årets utlysning:

  • astronomi, inom ämnesområdet magnetfält i rymden – från stjärnor till galaxer;
  • matematik, inom ämnesområdet talteori.

Sökande som är verksamma i Sverige samt har doktorerat de senaste tio åren prioriteras.

Den totala budgeten är SEK 375,000. Stöd kan beviljas för vetenskaplig utrustning och verksamhet, publicering av vetenskapliga arbeten, konferenser och symposier, studieresor utomlands samt inbjudan av utländska gästforskare.

Läs mer och ansök på KVA:s webb