Med anledning av covid-19 har Länsförsäkringars forskningsfond beslutat att flytta fram slutdatum för ömsesidighetsutlysningen. 
Läs mer på Länsförsäkringars hemsida