Utvecklingen med allt mindre riskkollektiv i kombination med ömsesidigheten som något av en folkrörelse där kunder tar ansvar för varandra, är av stort intresse. Utlysningen fokuseras således kring följande frågeställningar:

  • Historisk och samtida prissättningslogik i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag
  • Vägvalsproblematik i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag
  • Möjliga prissättningsmodeller/-logik för ömsesidiga skadeförsäkringsbolag i tider av ökad individualisering och digitalisering

Ansökningsprocessen för forskningsmedel är indelad i en tvåstegsprocess. I steg 1 lämnar sökande in en projektskiss. De ansökningar som går vidare i processen till steg 2, lämnar sedan in en fullständig projektansökan. Steg 1 av ansökningsprocessen stänger den 1:e april klockan 14:00. Information om ansökningsprocessen bifogas. All information finns också på vår hemsida Länsförsäkringars forskningsfond
https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/forskning/