Utlysningen fokuserar på hur den digitala utvecklingen med ökad distraktion, automatisering, i kombination med en mer komplex trafikmiljö, påverkar trafiksäkerheten och samspelet i trafiken.

Länsförsäkringar arbetar skadeförebyggande och verkar för ett tryggt och skadefritt liv samt en hållbar samhällsutveckling. Att finansiera trafiksäkerhetsforskning har länge varit prioriterat för Länsförsäkringar. Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser nu forskningsmedel inom området.

Ansökningarna kan syfta till att besvara frågor som:

  • Hur skapar vi bra och trafiksäkra lösningar utifrån ett helhetsperspektiv?
  • Vad fungerar bäst och hur kan vi premiera de bästa skydden för olika grupper för ökad trafiksäkerhet?
  • Hur ser vi till att utvecklingen går i takt vad gäller ny teknik/fordon, lagstiftning, infrastruktur?
  • Hur kan vi utifrån ett ”dörr till dörr”-perspektiv göra hela resan trafiksäker och attraktiv för olika grupper i samhället – genom att beakta trafiksäkerhet, hälsa och välbefinnande.

Utvecklingen går fort, men beteendeförändringar är ofta trögrörliga. Relationen mellan människa och teknik och däri möjligheten att påverka beteende, ansvarsfrågor och acceptans av trafikregler är intressant. Hur skapas beteendeförändringar hos trafikanter?

Steg 1 av ansökningsprocessen öppnas den 18:e december 2019 och stängs den 17:e februari 2020 klockan 14:00.
Steg 2 av ansökningsprocessen, för de sökande som går vidare, öppnas den 10:e mars 2020.
Ansökningsblankett och information om steg 1 i Ansökningsprocessen finns i PDF-format på Läsförsäkringars webbsida