L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademis syfte är att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Priset delas ut nästa gång den 8 mars 2021.

Utlysningen är öppen 1 juni – 27 september och du som uppfyller kriterierna är välkommen att ansöka. Läs mer här