Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden. Under 2021 kommer anslag att utdelas vid två tillfällen, dels under våren, dels under hösten. Det belopp som står till förfogande för gemensam utdelning uppgår till 1.000.000:- SEK.

Ansökan om anslag inges skriftligen till Letterstedtska föreningens  huvudstyrelse, Box 1074, SE-101 39 Stockholm. Ansökan får ej insändas i rekommenderat brev. Alla mottagna ansökningar bekräftas skriftligen. Ansökan skall, i undertecknat skick, insändas senast den 15 februari och senast den 15 september 2021. Poststämpelns datum gäller. Besked om utdelade anslag ges skriftligen i slutet av maj resp. i slutet av november 2021.

Letterstedtska föreningen använder sig inte av särskilda ansökningsblanketter utan ansökningarna såväl till huvudstyrelsen som till de nationella avdelningarna skall vara fritt formulerade.

Läs mer på Letterska föreningens hemsida.