Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utlyser härmed forskningsmedel för ett doktorandprojekt inom strålningsbiologi. Bidraget uppgår till maximalt 4 000 000 kronor inklusive indirekta kostnader (tentativ fördelning över tid är 500 000 kr under 2021, 1 000 000 kr per år under 2022-2024 och 500 000 kr under 2025).

Information om utlysningen

Målgrupp: Utlysningen riktar sig till svenska universitet och högskolor.
Datum för beslut: Målsättningen är senast 2021-06-21
Ange referens SSM2021-832 och skicka in ansökan elektroniskt till: registrator@ssm.se med kopia till cheuk.lau@ssm.s

Frågor besvaras av:

Cheuk Lau, forskningssekreterare, tel. 08-799 43 06 
Kåre Axell, forskningssekreterare, tel. 08-799 41 43

Läs mer om utlysningen på SSM:s hemsida