Mistra utlyser medel till ett nytt forskningsprogram som ska vidareutveckla förståelsen för hur kopplingen mellan kunskap och handling ser ut. Ett utvecklat tvärvetenskapligt samarbete mellan forskargrupper inom en rad olika discipliner förväntas. Forskningen ska också baseras på samverkan med intressenter av olika slag.

 

Fullständig information finns på https://www.mistra.org/forskningsprogram/miljokommunikation