Varje år utlyser MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) medel i form av tematiska forskningsutlysningar. Dessa medel söks av olika forskare i konkurrens med varandra.

I forskningsplanerna finns beskrivningar av de utlysningar av forskningsmedel som MSB planerar att genomföra under 2017 och 2018.

Det har blivit förändringar i den publicerade forskningsplanen. Listan på länkad webbsida är uppdaterad med utlysningarna för 2018.

Läs mer på MSB:s webb