För år 2021 kommer 3,2 miljoner kronor att delas ut för forskning inom medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi.

Numera kan projekt också rekommenderas för fleråriga bidrag. Även tidigare års pristagare är välkomna med nya ansökningar.

Mer information finns även att läsa på vår hemsida www.hakanssonsstiftelse.se. Där finner Ni även blankett och ansökningsformulär.