2020 års ansökningsomgång är öppen från och med den 31 januari till och med den 2 mars 2020. Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. Hjärnfondens forskningsbidrag uppgår till minst 600 000 kronor och delas ut för ett eller två år. 

Nytt för i år är att det går att erhålla forskningsbidrag med särskilt stöd från Team Rynkeby-God Morgon Skolloppet. Forskningen ska vara inriktad mot psykisk ohälsa hos barn och unga. 
Läs mer om ansökan här https://www.hjarnfonden.se/forskning/sok-stipendium-och-bidrag-2/hjarnfondens-utlysning-av-forskningsbidrag-2/

Har du frågor angående ansökan så vänligen kontakta:forskningsstod@hjarnfonden.se