Dessa medel kan sökas inom tre kategorier:

  • Forskning (exempelvis projektansökningar till externa finansiärer)
  • Utbildning (nya, ämnesöverskridande utbildningsinitiativ på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå)
  • Samverkan (exempelvis forsknings- och utbildningssamverkan med en eller flera externa parter).

Se humanvetenskapliga områdets webb för mer information