Arbetsmarknadens parter finansierar årligen forskning inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor. Ett exempel på det är AFA Försäkrings post doc-stöd. 2018 utlyser vi stödet för studier och forskning inom området arbetsmiljö.

AFA Försäkring utlyser nu ett post doc-stöd på 2 miljoner kronor inom arbetsmiljöområdet. Vi ville ge personer som är i början av sin forskarkarriär ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Genom vårt stöd kan forskare fördjupa sin kompetens och skapa nätverk som kan vara av betydelse i den fortsatta karriären.

Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar ska komma våra målgrupper till nytta och prioriterar därför ansökningar från sökande som har ett tydligt tillämpningsperspektiv i sin forskning.
 

Läs mer om post doc-stödet här