Riksbankens jubileumsfond utlyser medel till forskarinitierade Flexit-tjänster, dvs. där forskare samverkar med företag och andra organisationer inom privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer. Till skillnad från tidigare utlysningar satsar vi nu på en modell där forskare i samarbete med organisationer skickar in förslag på Flexit-tjänster. Följ länkarna och läs mer:

Svensk version: https://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/flexit-2020/
Engelsk version: https://www.rj.se/en/funding-opportunities2/Funding-opportunities/flexit/